Bing: Your SEO optimized title page contents

Avfuktning och ventilation

För att skapa ett klimat som dina produkter mår bra av bör man i de flesta fall installera en avfuktare och även ventilation i tälthallen. Vi hjälper dig självklart att hitta de bästa lösningarna för din lagerhållning.

Avfuktning

Genom att installera avfuktare tar du kontroll över luften och skapar en torr miljö i din tälthall  Den relativa luftfuktigheten (RH %) kan anpassas för din produkt genom att bygga en tät hallmiljö och dimensionera avfuktare för regionen där hallen ska byggas. En avfuktad hall förhindrar bl.a. att järn och plåt rostar, pappersemballage mjuknar och sjunker ihop, elektronik och elkomponenter oxiderar, textilier, trä, läder och spannmål möglar samt att pappers- och trävaror drar åt sig fukt. En vanlig missuppfattning är att det går att värma bort fukten i en hall men det är inte en fullvärdig lösning. Det absolut säkraste sättet är att installera en avfuktare.

 

Ventilation

De flesta byggnader drar fördel av att installera någon form av ventilation för att möjliggöra utbyte av luft. Vi erbjuder olika typer av lösningar men gemensamt för dessa är att metoden styrs av hallens funktion. I vissa fall utrustas hallen med nätvävsfält/ventiler för att få in frisk luft via självdragsprincipen. I andra fall med fläktar eller projektanpassade ventilationsaggregat som är dimensionerade efter det specifika behovet. Detta används ex. vis för idrottshallar, samlingslokaler och varmlager där god inomhusluft önskas.

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!