Köpvillkor - Hallbyggarna Jonsereds
Kundvagn (0)

Din kundvagn är tom.

Gå till webbutik

Totalt 0.00kr
Fortsätt handla

Microsoft Internet Explorer offers incomplete support for many web standards. As such, you may experience problems viewing some content on this site due to the use of ”advanced” standard code. Download the latest version of Google Chrome here.

Köpvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller vid hyra, köp och leverans. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du väljer att handla hos oss.

Hyres-, köp- och leveransvillkor

 

Hyresvillkor

Hallbyggarna Jonsereds AB, nedan kallat uthyraren.
1. Hyra
Hyra för den förhyrda egendomen utgår enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Mervärdesskatt tillkommer på hyra och övrig ersättning, som hyrestagare har att utge till uthyraren. Det är hyrestagarens ansvar att ta del av hyresvillkoren och arkivera sin kopia av hyresavtal och retursedel. Ändring av gällande prislista skall skriftligen meddelas hyrestagaren minst 20 dagar i förväg. Accepterar hyrestagaren inte de ändrade priserna ska egendomen återlämnas innan prisjusteringen träder i kraft.
2. Hyrestid m.m.
Hyrestiden löper från den dag då egendom enligt överenskommelse hålls tillgänglig för avhämtning av hyrestagaren d.v.s. det datum som anges på hyresavtalet. Hyrestiden löper t.o.m. den dag egendom återlämnas till uthyraren eller dennes ombud i Sverige och retursedel utfärdats och kvitterats av ombudet. Hyrestagaren bekostar och ansvarar, om annat ej avtalats, för lastning, transport och lossning av den förhyrda egendomen. Förhyrda presenningar skall vid hyrestidens utgång återlämnas hopvikta enligt uthyrarens instruktion. Om så ej sker äger uthyraren rätt att debitera nedlagt arbete enligt gällande tim/styckeprislista. Varje presenning är märkt med nummer och hyrestagaren ansvarar för att nummer på den presenning som återlämnas överensstämmer med den som förhyrts.
3. Betalning av hyra
Hyra erlägges, om annat ej överenskommes, mot faktura. Vid hyrestidens början faktureras startavgift enligt prislista. Dygnshyra faktureras månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturautsändningsdagen. Faktureringsavgift tillkommer på all fakturering. Hyra beräknas från och med utlämnings- till och med återlämningsdagen hos uthyraren. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen. Dessutom skall förhyraren i förekommande fall erlägga påminnelseavgift samt inkassokostnad.
4. Användningsplats m.m.
Uthyraren anger vid fakturering det som noterats vid ”Arbetsplats/Ref”, och är inte ansvarig för om detta ej angivits rätt av hyrestagaren. Vid ändring av denna märkning äger uthyraren rätt att ta ut avgift. Den uthyrda egendomen får, i förekommande fall, inte användas eller flyttas till annan än i hyresavtalet angiven arbetsplats utan godkännande av uthyraren. Den uthyrda egendomen får inte överlåtas eller pantsättas och hyresavtalet får inte överföras på annan utan tillstånd från uthyraren.
5. Vård av egendom m.m.
Det åligger hyrestagaren att väl vårda och sköta den uthyrda egendomen. Hyrestagaren svarar för skada, som uppstår på den förhyrda egendomen under hyrestiden, oavsett om hyrestagaren varit vållande eller ej. Hyrestagaren ansvarar för att den förhyrda egendomen är i motsvarande skick vid hyrestidens utgång som vid hyrestidens början – med undantag för normalt slitage och normal nedsmutsning. Hyrestagaren kan mot särskild ersättning till uthyraren begränsa sitt ansvar för reparation och tvätt av förhyrd egendom på sätt som nedan anges under punkt 6, skadeförsäkring. Förstörs eller förkommer egendomen ska hyrestagaren utge ersättning till uthyraren enligt gällande ersättningsprislista. Hyrestagaren ansvarar för att den förhyrda egendomen under hyrestiden är försäkrad.
6. Skadeförsäkring
Mot särskild ersättning till uthyraren kan hyrestagaren begränsa sitt ansvar för reparation av skador av den förhyrda egendomen. Önskar hyrestagaren att uthyraren inte ikläder sig denna skadeförsäkring, skall detta anges i hyresavtalet. Ersättning för skadeförsäkring faktureras hyrestagaren vid hyrestidens början. Skadeförsäkringen innebär att uthyraren svarar för kostnaderna för reparation och tvätt av den förhyrda egendomen vid hyrestidens utgång. Har den förhyrda egendomen förstörts så att den enligt uthyrarens bedömning inte kan repareras eller har egendomen förkommit gäller inte skadeförsäkringen.
Har presenningen nedanstående skador, var och en för sig, bedöms presenningen som totalförstörd:

  • över 150 st små hål
  • revor tillsammans over 10 meter
  • del av presenning saknas, tillsammans över 25% av total yta
  • om mer än 30% av presenningsytan är täckt av beck
  • Tejp/klister som ej går bort

7. Uthyrarens ansvar
Uthyraren ansvarar inte i något fall för direkt eller indirekt skada eller förlust, som kan drabba hyrestagaren eller annan genom användning av eller skada på den förhyrda egendomen.
8. Förtida uppsägning
För de fall hyrestagaren inte erlägger hyra i rätt tid eller för det fall hyrestagaren utnyttjar den förhyrda egendomen på sätt som uthyraren bedömer medföra risk för skador eller onormalt slitage, äger uthyraren rätt att omedelbart säga upp detta avtal till förtida upphörande och återtaga den förhyrda egendomen på hyrestagarens bekostnad. Motsvarande rätt tillkommer uthyraren om hyrestagaren försätts i konkurs, inställer betalningar eller i övrigt kan bedömas inte ha möjlighet att fullgöra sina åtaganden. I de fall förfallna hyror överstiger 90 dagar äger uthyraren rätt att debitera lösen av presenningar enligt gällande ersättningsprislista.
9. GDPR
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För att fullgöra våra åtaganden inom ramen för detta kundavtal hanterar vi personuppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter hanteras i syfte att kunna leverera önskade produkter i enlighet med detta avtal och att fakturera rätt mottagare.

Köp- och leveransvillkor

Beställning
Beställning av produkter avser köp via vår webbutik (hallbyggarna.se/butik), telefon eller e-post.
Vid beställning träffas avtal om köp först när Hallbyggarna Jonsereds bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post, vid beställning i webbutik eller per e-post. Vid beställning över telefon gäller den muntliga överenskommelsen som avtal för köp. Hallbyggarna Jonsereds ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.
Leveransvillkor
På Hallbyggarna.se ingår alltid moms i det angivna priset. Momsen redovisas på din faktura. Fraktkostnader tillkommer när frakt har valts som leveranssätt i beställningen. Vi levererar våra produkter med Schenker. Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar.
Leveranssätt:

  • Frakt med Schenker. Beställningar under 20 kg levereras till ditt närmaste utlämningsställe för uthämtning. Varor som väger mer än 20 kg levereras direkt till din leveransadress. Fraktkostnaden baseras på den totala vikten av din beställning. Våra fraktkostnader redovisas alltid i din beställning, innan du har godkänt den.
  • Hämta själv på lager i Kungsängen. Din beställning kan hämtas upp på vårt presenningslager i Kungsängen, Symmetrivägen 23, 1637 Kungsängen, alla arbetsdagar mellan 06:30-15:30.
  • Hämta själv på lager i Falun. Din beställ kan hämtas upp på vårt lager i Falun, Källviksvägen 14, 791 53 Falun, alla arbetsdagar mellan 08.00 – 16.00 (lunchstängt 12.00-13.00). Varor som saknas på vårt lager i Falun skickas istället med Schenker, se leveranssätt: Frakt med Schenker.

Vid utlämningen/leveransen av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation.
Paket som skickas till Schenkers lokala ombud för upphämtning aviseras via sms eller avi per e-post. Kunden måste senast inom 14 dagar efter avisering hämta ut paketet. Om upphämtning uteblir inom 14 dagar efter första avisering går paketet i retur till Hallbyggarna Jonsereds. Fraktkostnaden för retur av ett ej uthämtat paket kommer därefter faktureras köparen.
Vid hemleveranser ansvarar kunden för att finnas tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Om kunden uteblir vid denna adress och tidpunkt äger Hallbyggarna Jonsereds AB rätten att ta ut en avgift på 500 kronor för varje ny utkörning av godset.
Vid en leveransförsening över 7 dagar har du som kund alltid rätt att häva köpet.
Hallbyggarna Jonsereds ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Hallbyggarna Jonsereds.
Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Hallbyggarna Jonsereds via e-post: press@hallbyggarna-jonsereds.se eller telefon: 020-91 01 30. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar.
Priser och betalning
Samtliga produktpriser som anges i Hallbyggarna Jonsereds webbutik är inklusive 25% moms. Samtliga beställningar faktureras till den fakturaadress som kund har angett. Ingen faktureringsavgift tillkommer. Fakturan skickas efter produktens leverans och förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum Vid försenad betalning skickas en skriftlig påminnelse till kund och det utgår en dröjsmålsränta på 9% av den ursprungliga fakturan.
Säkerhet och sekretess
All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat.
I samband med registrering och beställning godkänner Kund att Hallbyggarna Jonsereds lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Din e-postadress kan komma att användas i marknadsföringsändamål, men då endast av Hallbyggarna Jonsereds. Hallbyggarna Jonsereds dokumenterar även namn, person- och/eller organisationsnummer, adress. All personlig information förvaras säkert på Hallbyggarna Jonsereds servrar som är skyddade med hjälp av brandväggar och antivirusprogram.
Hallbyggarna Jonsereds kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt dataskyddsförordningen GDPR har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.
Kunden har personligt ansvar för att ange rätt uppgifter i sin beställning eller vid registrering av konto på hallbyggarna.se. Kunden är även ansvarig för att skydda sina inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord, så att ingen annan kan använda dessa uppgifter.

Retur, garanti och återbetalningspolicy

Ångerrätt
Om du ångrar ditt köp har du rätt att inom 14 dagar returnera varan. Kontakta alltid Kundtjänst före retur för instruktioner.
Vid ångrat köp står kund för fraktkostnader tur och retur.
Garanti och reklamation
Hallbyggarna Jonsereds säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid användning eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Kundens orderbekräftelse eller faktura gäller som garantibevis.
Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.
Vid reklamation- och garantiärenden kontaktar Kunden Hallbyggarna Jonsereds på telefon 020-91 01 30 eller via e-post: press@hallbyggarna-jonsereds.se