Integritetspolicy - Hallbyggarna Jonsereds
Kundvagn (0)

Din kundvagn är tom.

Gå till webbutik

Totalt 0.00kr
Fortsätt handla

Microsoft Internet Explorer offers incomplete support for many web standards. As such, you may experience problems viewing some content on this site due to the use of ”advanced” standard code. Download the latest version of Google Chrome here.

Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur Hallbyggarna Jonsereds hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicy Hallbyggarna Jonsereds

 1. Allmänt

För oss på Hallbyggarna Jonsereds är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar in dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsförordning GDPR.

Vår webbplatsadress är: https://hallbyggarna.se

 1. Personuppgiftsansvarig

Hallbyggarna Jonsereds, med org. nr. 556026-2981, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi erbjuder och marknadsför produkter och tjänster samt vid övrig kontakt såsom webbutik eller diverse serviceärenden.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi

Hallbyggarna Jonsereds samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster eller skickar in en intresseanmälan via exempelvis kontaktformulär.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer. Titel- och attesträttighet.
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och datum för när kontot registrerades.
 • Personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda varor eller tjänster, orderdatum, pris och rabatt.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, tidpunkt för transaktion, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information som kreditupplysningar.
 • Användargenererande data om din interaktion med vår webbplats såsom IP-adress, teknisk information om dator, mobiltelefon, etc som du använder i kontakten med oss. T.ex. om du som besökare på vår webbplats lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsfältet samt besökarens IP-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
 1. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Hallbyggarna Jonsereds samlar in dina personuppgifter från dig direkt när du genomför en beställning, besöker vår hemsida, kontaktar vår kundservice eller om du på annat sätt har kontakt med oss.

Förutom de uppgifter som vi samlar in från dig kan vi även erhålla information från en tredje part som exempelvis offentliga register för adressuppdatering. Detta för att kontrollera att vi har rätt uppgifter till dig. Vi inhämtar även uppgifter om kreditvärdighet från tredje part såsom kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag.

Vi samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och som visar vilket innehåll du föredrar. Läs mer under punkt fem ”cookie-filer”.

Artiklar på vår webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar, osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om du som besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 1. Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du redigerade.


 1. Varför samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Hallbyggarna Jonsereds samlar in och hanterar personuppgifter för olika ändamål. Ändamålen avgör de yttre ramarna för vad vi får nyttja dina personuppgifter till. Nedan finner du en förklaring till ändamålen av vår behandling och ger exempel på vilka aktiviteter som sker för respektive ändamål. Obs. Vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

För detta ändamål samlar Hallbyggarna Jonsereds in personuppgifter för att kunna fullborda beställningar och köp. Det innefattar aktiviteter för att kunna identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter samt bedöma vilket betalningssätt vi kan erbjuda dig, avisera och leverera beställningar samt hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Om vi inte har tillgång till dessa uppgifter kan vi inte fullgöra våra skyldigheter enligt Hallbyggarna Jonsereds Hyres-, Köp-, & Leveransvillkor och kan därmed inte utföra beställningen eller köpet.

b) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden

Hallbyggarna Jonsereds vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och via den kommunikation vi skickar dig. För att förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig behandlar vi personuppgifter för detta ändamål. Detta möjliggörs av analyser på de uppgifter som vi samlar in såsom ålder, geografiska placeringar, orderhistorik och genererade användardata.

Insamlingen som vi utför av uppgifter för ändamålet sker på basis av samtycke vid inskickat kontaktformulär, genomfört köp eller vid bekräftad prenumeration. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på marknad@hallbyggarna.se.

c) Hantering av ärenden via vår kundtjänst eller support

Personuppgiftsbehandling för detta ändamål omfattar aktiviteter för exempelvis kommunikation, utreda klagomål- och supportärenden, säkerställa kundens identitet, som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, justera felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

Vi på Hallbyggarna Jonsereds vill att du ska känna dig trygg i alla avseenden när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig.

 1. Vilka är de legala grunderna för vår hantering av dina personuppgifter?

Den 25 maj, 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla i hela EU och ersatte därmed den svenska personuppgiftslagen (PUL).

GDPR innebär kortfattat en reglering av all form av behandling som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Syftet är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Hallbyggarna Jonsered hanterar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten.

Vi är noggranna med att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen och produktansvar.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hallbyggarna Jonsereds sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång tid det handlar om beror således på för vilket ändamål uppgifterna hanteras för. Vi genomför kontinuerligt gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

 1. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Hallbyggarna Jonsereds kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller myndigheter som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Beroende på vilka kontakter du har haft med oss kan dina uppgifter lämnas ut till följande mottagare:

 • Andra bolag inom Hallbyggarna Jonsereds koncernen.
 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Hallbyggarna Jonsereds tillhandahåller samt diverse supporttjänster.
 • Logistikföretag och speditörer så att vi kan leverera våra produkter säkert till dig.
 • Försäkringsgivare.
 • Leverantörer av betalningslösningar så att vi på ett tryggt sätt kan genomföra betalningar och erbjuda dig som kund olika finansieringslösningar.
 • Kreditupplysningsföretag eller banker för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att vi får betalt för levererade varor och tjänster.
 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så att vi kan hantera dina beställningar och köp korrekt.
 • Statliga myndigheter, såsom Skatteverket eller Polismyndigheten, som vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut.

Uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

 1. Vilka rättigheter har du över dina data?

Hallbyggarna Jonsereds ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Nedan beskriver vi kortfattat vilka rättigheter du har i samband med att vi hanterar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har ytterligare frågor kring detta ber vi dig kontakta oss enligt våra kontaktuppgifter som visas i i slutet av denna policy.

 • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära insyn i vår hantering av dina uppgifter. Detta innefattar främst information om ändamål, typ av personuppgifter, mottagare av dessa personuppgifter, lagringsperiod och kriterier för fastställande av lagringsperiod.

 • Korrigering av dina personuppgifter

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. På din begäran kommer vi omgående att rätta till den felaktiga informationen.

 • Radering av dina personuppgifter

De uppgifter vi hanterar har vi lånat av dig. Detta gör att du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om de inte hanteras på ett lagligt sätt. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas administrativa, legala eller säkerhetsskäl som ger oss rätt att fortsatt behålla dina personuppgifter, ex. vis krav enligt bokföringslagen.

 • Dataportabilitet

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på vår webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss.

 • Invändning mot viss typ av behandling

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss direkt. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned i denna policy.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål om hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se) som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är vår absoluta strävan att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hallbyggarna Jonsereds har därför vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 1. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade och gällande versionen av Hallbyggarna Jonsereds integritetspolicy finns på vår webbplats. Hallbyggarna Jonsereds har alltid rätt att uppdatera integritetspolicyn.

 1. Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring denna integritetspolicy, önskar mer information om vår hantering av dina personuppgifter eller om någon uppgift är felaktig och behöver korrigeras är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta kundservice på telefon 020-39 40 50 eller skicka e-post till info@nss-group.com.

Du kan även kontakta Carina Holm på tel. nr. +46 23 70 52 22 eller  carina.holm@hallbyggarna.se som är vår särskilda medarbetare i frågor gällande behandling av personuppgifter.