Bygga skydd mot översvämningar med presenningar - Hallbyggarna Jonsereds
Kundvagn (0)

Din kundvagn är tom.

Gå till webbutik

Totalt 0.00kr
Fortsätt handla

Microsoft Internet Explorer offers incomplete support for many web standards. As such, you may experience problems viewing some content on this site due to the use of ”advanced” standard code. Download the latest version of Google Chrome here.

Bygga skydd mot översvämningar med presenningar

Presenningar kan användas för att bygga effektiva skydd mot översvämningar

Bygg skydd mot översvämningar med presenning

Översvämningar kan leda till förödande konsekvenser. I vissa fall kan dessa motarbetas med hjälp av att bygga upp temporära översvämningsskydd. Vi har sammanställt två tillvägagångssätt för att bygga effektiva översvämningsskydd utomhus med hjälp av presenningar.

Vid behov av skydd mot översvämningar finns det flera sätt att bygga temporära översvämningsskydd på. Två brukliga metoder som är relativt snabba att bygga upp och effektivt skyddar mot översvämningar är att bygga skydd med hjälp av presenningar. Dessa metoder kallas pallbarriär och jordskydd. Ett jordskydd skyddar bra mot översvämningar och är effektivast att bygga vid tillgång till arbetsmaskiner. Pallbarriärer lämnar få spår efter sig och kräver lite mankraft. Vill du se andra metoder för att bygga upp temporära översvämningsskydd på kan du läsa mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Pallbarriär

Den här metoden kräver väldigt lite arbetskraft, går snabbt att montera och lämnar väldigt lite spår efter sig. Jämför att denna konstruktion ersätter 50 sandsäckar á 30 kg, vilket motsvarar 1,5 ton sand. Dock kräver denna metod ett relativt plant underlag. Du bygger en pallbärriär genom att luta en lastpall (EUR/SJ) mot ett stöd av galvaniserad stålplåt. Täck sedan lastpallens ovansida med presenning. Friktion och tryck mot marken förankrar stöden tillräckligt när vattnet trycker mot pallen. Förstärk marken med plattor under stöden vid svag undergrund. Täck eller gräv ner nedersta kanten av presenningen med en mindre mängd jord för skydd mot läckage mellan mark och presenning. Använd lastpallen stående (0,95 m) eller liggande på kant (0,65 m) beroende på förväntad vattennivå.

Bygga pallbärriär mot översvämningar. Effektivt skydd

Jordvall

Bygg en vall med hjälp av morän och erosionskydda den på bästa sätt med hjälp av presenningar eller sten. Presenningar kan med fördel användas vid temporära invallningar som skydd mot både inre och yttre erosion. Att bygga en jordvall är ett bra alternativ om lämpligt fyllnadsmaterial finns till hands inom rimligt avstånd från området som ska skyddas mot översvämning. Har man tillgång till grävmaskiner är detta en effektiv metod för uppbyggnation av översvämningsskydd som kräver mindre arbetskraft. Nackdelen är att jordvallen är en tung konstruktion och därför kan medföra betydande återställningsarbete för markägaren.

Bygga skydd mot översvämningar. Skyddsvall av fyllnadsmaterial

Bild och textkälla: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Fler nyheter