Bing: Your SEO optimized title page contents

4000m² lageryta till Limmared

”Det hade inte varit möjligt att under den här projekttiden få till de här ytorna i konventionellt byggande – det är jag helt säker på!”
Thord Sandahl, CEO Sandahlsbolagen

Fem industritält levererade till Limmared

Se filmen och ta del av intervjuer med Sandahlsbolagen och Ardagh Group om hur projektet i Limmared förverkligades.

”Sedan vi fick kontakt med Hallbyggarna har de från sin sida med sina alla underleverantörer lyckats driva det här projektet på ett för oss föredömligt sätt och hållit sina tidsplaner och hållit vad de har lovat i alla avseenden.”              Thord Sandahl, CEO Sandahlsbolagen

Vi på Hallbyggarna Jonsereds är oerhört stolta över förtroendet att få leverera dessa hallar till Limmared.

Läs mer om våra industritält

Ring oss!