Bing: Your SEO optimized title page contents

Bygglov och dokumentation

Vi kan hjälpa er med arbetet kring ansökan om bygglov för tälthall

För att etablera en tälthall inom detaljplanerat område behöver byggherren ansöka om temporärt eller permanent bygglov. Alla bygglov kräver en opartisk certifierad kontrollansvarig. Vi kan hjälpa er med detta arbete om ni så skulle önska via samarbeten med externa konsulter för snabbast möjliga hantering. Kontakta oss för mer information.

Om ni skulle föredra att själva ta kontakt med en sådan kompetens rekommenderar vi er att göra en sökning på Boverkets hemsida för hitta certifierade personer i er närhet.

Vi hjälper också kostnadsfritt till med dokumentation i form av bygglovsritningar, intyg, kontrollplaner etc. som krävs.

Ansvar i samband med byggande

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!