Bing: Your SEO optimized title page contents

Industritält

Marknadens bästa industritält hittar du hos oss! Vi heter Hallbyggarna Jonsereds och är Nordens ledande leverantör av tälthallar.

Industritält av högsta kvalitet

Lagerbehov kan uppstå plötsligt och oförutsett, variera över tid eller behöva anpassas till förändringar inom verksamheten.

Ett industritält från Hallbyggarna Jonsereds är ofta en ideal lösning på dessa utmaningar. Ni har möjligheten att välja bredd, höjd och längd som passar ert behov och naturligtvis komplettera med den utrustning er verksamhet kräver. Vi samarbetar med många av marknadens bästa leverantörer för exempelvis portar och dörrar, belysning, avfuktning, värme och övrig utrustning vilket garanterar er en oöverträffad kostnadseffektivitet.

Den välkända kvalitén som våra kunder vant sig vid från ett industritält levererat av Hallbyggarna Jonsereds har sin grund i det dimensioneringsarbete som bygger på Boverkets regler (EKS) och Eurocoden och vår grundtanke om att erbjuda marknadens bästa produkt. De val vi gör i varje ingående del av vår leverans, oavsett om det exempelvis gäller val av tillverkare för grundmaterialet vår duk eller test av IP-klasser för de armaturer vi erbjuder, bygger på detta synsätt och löper som en röd tråd genom hela vår process.

Det är av stort värde för er som tältköpare att den valda leverantören av ert industritält är både finansiellt stabil och engagerad i produkten över lång tid eftersom ert industritält ska fungera i decennier framåt. Hallbyggarna Jonsereds har levererat industritält i över 50 år och genomfört fler än 17 000 projekt. Det är er garanti för att ert projekt ska bli välfungerande.

Konstruktion, produktion, leverans och montering av industritält

Våra montage, demontering och modifikationer av industritältet utförs av utbildade montörer med förståelse för vad som är viktigt för er som kund till Hallbyggarna Jonsereds. Vi ser kontinuerligt till att uppdatera oss på gällande regelverk för arbetsmiljökrav och säkerhet för att eliminera risker för arbetsplatsolyckor eller anmärkningar på avsteg från lokalt gällande regelverk.

När ni köper, hyr eller skriver leasingavtal av ett industritält från oss får ni ett helhetsåtagande där vi konstruerar, producerar, levererar och monterar industritältet åt er i ett väl utarbetat koncept för en problemfri, effektiv och ekonomiskt fördelaktig lösning.

  Kontakta oss

  Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande.

  Snabbt

  Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

  Flexibelt

  Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

  Tryggt

  Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

  Ring oss!