Förankring av Tälthall

Våra hallar är väldigt flexibla när det gäller förankring. I samråd med oss kan tälthallen monteras i stort sett på vilket underlag som helst. Med över 40 års erfarenhet så vet vi vad som fungerar och vad som inte fungerar. Här nedan listar vi tre exempel på förankring av tälthallarna.

Jordspik/jordspett, jordankare eller betongsockel

I dem flesta fall använder vi oss av jordspik när vi förankrar våra hallar. Jordspiken eller jordankaret drives ned i marken till önskat djup och antal för att på bästa sätt säkra hallens förankring.

Ibland uppstår det situationer när det inte är möjligt att föra ner jordspik/jordankare i marken. Det kan bero på geologiska faktorer eller att det finns el draget under marken. Då kan vi använda oss av platsgjuten eller prefabricerad betongsockel som grund. Lagertältet placeras och förankras därefter på betongsockeln i dessa fall.

 

Geologiska undersökningar

Förankringen är beroende av vilket underlag som hallen står på. Ska en tälthall placeras i ett område med oklara markförhållanden eller plats som är mycket vindutsatt så kan vi leda er och vara behjälpliga vid till exempel en geologisk undersökning för att optimera förankringen och få ett säkert montage av tälthallen.

Har du funderingar kring våra hallar, tveka inte att kontakta oss.

[[[["field5","contains","Tillbeh\u00f6r"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field5","contains_not","Tillbeh\u00f6r"]],[["hide_fields","field16"]],"and"]]
1 Step 1
Vad kostar din Tälthall?
Namn
Företag
TelefonKontaktuppgifter
Stad/ort - Hallens placeringFör Tälthallens placering

Ge oss gärna så mycket information som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre.

Önskad hallbredd
Val av Tillbehör
Önskad m²
Snölast
Önskad fri höjd (m)
Ditt meddelandeBeskriv gärna användningsområdet.
0 /
Previous
Next
Ring oss!