Bing: Your SEO optimized title page contents

Förankring

Våra hallar är väldigt flexibla när det gäller förankring. I samråd med oss kan tälthallen monteras i stort sett på vilket underlag som helst. Här nedan listar vi tre tillvägagångssätt.

Jordspik, jordankare eller betongsockel

I de flesta fall använder vi oss av jordspik när vi förankrar våra hallar. Jordspiken eller jordankaret drivs ned i marken till önskat djup och antal för att på bästa sätt säkra hallens förankring.

Ibland uppstår situationer när det inte är möjligt att föra ned jordspik eller jordankare. Det kan bero på geologiska faktorer eller att det finns el draget under marken. Då kan vi använda oss av platsgjuten eller prefabricerad betongsockel som grund. Lagertältet placeras och förankras därefter på betongsockeln.

 

Geologisk undersökning

Förankringen är beroende av underlaget hallen står på. Ska en tälthall placeras i ett område med oklara markförhållanden eller en mycket vindutsatt plats så kan vi leda och vara behjälpliga vid till exempel en geologisk undersökning för att optimera förankringen och få ett säkert montage av tälthallen.

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!