Bing: Your SEO optimized title page contents

Finansiering

Vi erbjuder en rad förmånliga finansieringslösningar. Du kan enkelt hyra eller leasa din hall anpassat efter dina önskemål och tiden som hallen ska användas.

Köpa, leasa eller hyra – det är frågan.

Vi hjälper dig att hitta den lösning som passar dig bäst. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

 

Hyra

En stor fördel med våra tälthallar är hyreslösningen. Vi lever i en föränderlig värld och när ett tillfälligt behov av extra utrymme uppstår i din verksamhet är en hyrhall den perfekta lösningen. Vi har tälthallar för alla behov som på ett enkelt sätt anpassas till ditt användningsområde. Vår långa erfarenhet gör att vi vet hur man optimerar en lösning helt efter dina förutsättningar.

 

Fördelar med att hyra en hall:

 • Flexibilitet!
 • Enkel och snabb finansiering.
 • Frigör kapital som du kan använda till annat.
 • Hyreskostnaderna bokförs direkt i resultaträkningen.
 • Din balansräkning belastas inte.
 • Enkelt att budgetera och ingen krånglig investeringsprocess.

Flexibiliteten innebär att du under avtalstiden enkelt kan uppgradera eller utöka hallen.

Efter avtalstiden väljer du mellan tre alternativ:

 • Återlämna hallen.
 • Fortsätta att hyra hallen om behovet finns.
 • Köp hallen till marknadsvärde.

 

Leasing

Fördelarna med att leasa är i mångt och mycket detsamma som för hyra. Skillnaderna enkelt förklarat ligger i att hyresalternativet är mer flexibelt och efter avtalstidens slut kan hallen återlämnas. Leasing är en finansieringsform där grundtanken är att leasingtagaren efter avtalstidens slut förvärvar hallen till ett förutbestämt restvärde.

 • Enkel och snabb finansiering.
 • Frigör kapital.
 • Hela leasingkostnaden är avdragsgill.
 • Enkelt att budgetera.

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!