Slussar och dockning

Om du vill ansluta din tälthall mot en befintlig byggnad hjälper vi dig med tekniskt kunnande vid behov.

Våra tälthallar kan anslutas direkt mot befintliga byggnader men ibland krävs ett utrymme mellan byggnaderna för att uppfylla ex. vis brandskyddskrav. Detta löser vi ofta genom att bygga en sluss som möjliggör transport mellan byggnaderna utan negativ inverkan på det logistiska flödet och med skydd från yttre påverkan av väder och vind. Slussen skräddarsys efter de förutsättningar du har.

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!