Bing: Your SEO optimized title page contents

Marktätning

När du vill ha en tät anslutning mot marken vid t.ex. avfuktad lagerhall eller helt enkelt undvika att dagvatten tränger in vid marknivån så använder vi oss vanligen av två olika sorters marktätningar för detta ändamål.

Tjärtätning

Tjärtätning innebär att vi lägger tjära/bitumen mellan asfalten och dukkappan som säkerställer att tälthallen blir tät.

 

Brotätning

Den vanligaste formen av marktätning är en så kallad brotätning. Vid brotätning fixerar vi en impregnerad träregel längs tälthallens utsida som sedan förses med bitumenband som smältes ner i asfaltens porer. Dukkappan fixeras utanpå detta och säkerställer att hallen håller tätt.

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!