Bing: Your SEO optimized title page contents

Tillval

Tillbehören är ofta minst lika viktiga som tälthallen i sig. Med våra tillval kan du skapa den ultimata funktionen, anpassad för din verksamhet – året om, oavsett bransch och användningsområde.

Genom att utrusta din tälthall med våra tillval får du ut mer av ditt lagerutrymme. Vi har under mer än 50 års tid samarbetat med ett stort antal tillverkare inom olika områden och hjälper dig gärna med förslag på hur du kan effektivisera användningen av din tälthall. Här är exempel på några av de vanligaste tillvalen.

Avfuktning och ventilation

Genom att installera avfuktare tar du kontroll över luften

Läs mer

Värme och isolering

Det finns flera tillvägagångssätt för att hålla en jämn temperatur i er tälthall.

Läs mer

Portar

Vi erbjuder alla typer av portlösningar, från den enklaste skjutporten

Läs mer

Dörrar och snörasskydd

Nödutgångar är ett krav i de flesta byggnader

Läs mer

Slussar och dockning

Våra tälthallar kan anslutas direkt mot befintliga

Läs mer

Tältdesign, färg och logotyp

Våra lagerhallar fyller funktionen att skydda dina

Läs mer

Marktätning

Tjärtätning innebär att vi lägger tjära/bitumen mellan asfalten och dukkappan

Läs mer

Ljusinsläpp och belysning

Att dagsljus på våra breddgrader påverkar vårt

Läs mer

Snabbt

Yttre faktorer påverkar mycket i vår vardag. Därför kan extra arbetsyta, ett nytt lager eller en kvalitetspresenning snabbt behövas i din verksamhet. Oavsett om du har behov temporärt eller under en längre period så har vi en lösning.

Flexibelt

Våra tälthallar och presenningar finns i många olika storlekar och varianter för alla användningsområden. Det är dina önskemål som styr. Vi designar, planerar och levererar varje detalj, helt enligt dina krav.

Tryggt

Baserat på kvalitet, säkerhet och miljö har vi alltid våra kunders framgång i fokus – både i det dagliga arbetet och i vår strategiska planering.

Ring oss!